top of page

חנות העמותה

עמותת שניר מקיימת את פעילותה, בין היתר מכספי תורמים יקרים, אשר מאמינים בחזון ובדרך שלנו ומאפשרים לנו, שנה אחר שנה, לתמוך באנשים ומשפחות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.

אחת מהדרכים לגיוס כספים הינה באמצעות הפקת אירועים שונים כגון מכירות פומביות של אומנות, מסיבות פורים, הרצאות מעניינות, ימי כיף ועוד, כאשר כל ההכנסות מהוות תרומה לפעילות העמותה.

 

לא מקבלים אמריקן אקספרס (גם ה- Bit מכוון על אמריקן אקספרס).

 

קבלה תישלח אליכם באופן אוטמומטי לאחר התשלום.

bottom of page