top of page

תרומות וקבלות

עמותת שניר מקיימת את פעילותה, בין היתר מכספי תורמים יקרים, אשר מאמינים בחזון ובדרך שלנו ומאפשרים לנו, שנה אחר שנה, לתמוך באנשים ומשפחות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.

חשוב לקרוא לפני ביצוע התרומה !!!

ניתן לתרום בכרטיס אשראי וגם בהעברה בנקאית.

בשלב מסוים תגיעו ל- "שיטת תשלום" ושם צריך לפעול לפי ההוראות הבאות:

לתרומה בהעברה בנקאית, לבחור "תשלום לא מקוון". פרטי החשבון יופיעו לאחר מילוי הפרטים שלכם.

לתרומה עם כרטיס AMEX, לבחור באפשרות "כרטיסי אשראי / חיוב".

לתרומה עם כרטיס DINERS, לבחור "grow by meshulam".

לביצוע התרומה יש לבחור באחד מהטפסים הבאים:

חרבות ברזל

חד-פעמית

תרומה כללית

חד-פעמית

bottom of page