מסמכי העמותה

את כל מסמכי העמותה הרשמיים, לברות דוחות כספיים, אישור ניהול תקין, סעיף 46 ועוד, ניתן למצוא באתר "גיידסטאר" אתר העמותות הרשמי של משרד המשפטים.

לכניסה לאתר:
logo-guidestar-amutot-text.png