top of page

העברה בנקאית קניון הזהב

לביצוע תרומה באמצעות העברה בנקאית. יש למלא את הטופס הבא.

פרטי החשבון הבנק של העמותה יופיעו לאחר מילוי הטופס, וגם ישלחו אליכם באמצעות הודעת דוא"ל.

קבלה על תרומתכם תשלח אליכם מיד לאחר שצוות העמותה יוודא שהתרומה התקבלה בחשבון העמותה.

GoldenKenyon.gif
בחירת קובץ
bottom of page