top of page

טופס תרומה בהעברה

לביצוע תרומה באמצעות העברה בנקאית ו/או צ'ק. יש למלא את הטופס הבא.

פרטי החשבון הבנק של העמותה יופיעו לאחר מילוי הטופס, וגם ישלחו אליכם באמצעות הודעת דוא"ל.

קבלה על תרומתכם תשלח אליכם מיד לאחר שצוות העמותה יוודא שהתרומה התקבלה בחשבון העמותה.

במידה וכבר תרמתם אך לא קיבלתם קבלה, יש למלא את הטופס הזה.

במידה וברצונכם לתרום בכרטיס אשראי, יש לעבור לעמוד הזה לבחור נושא תרומה או תרומה כללית.

arrow&v
arrow&v
bottom of page