top of page

העברה בנקאית דניאל דמארי

לביצוע תרומה באמצעות העברה בנקאית. יש למלא את הטופס הבא.

פרטי החשבון הבנק של העמותה יופיעו לאחר מילוי הטופס, וגם ישלחו אליכם באמצעות הודעת דוא"ל.

קבלה על תרומתכם תשלח אליכם מיד לאחר שצוות העמותה יוודא שהתרומה התקבלה בחשבון העמותה.

בחירת קובץ
bottom of page