top of page

אירוע ההתרמה השנתי של עמותת 'שניר' במשרדי AYR - עמר רייטר ז’אן שוכטוביץ ושות׳

מכירת אמנות עבור תרומה לעמותת שניר לרכישת סלי מזון לפסח
בעמוד זה תוכלו לרכוש יצירות אמנות בשתי קטגוריות 
•    עלות של   2,000 ₪ 
•    עלות מעל 2,000 ₪ 

ההכנסות יתרמו למען רכישת סלי מזון לנזקקים 
כמו כן חלק מן היצירות יוצגו פיזית באירוע ההתרמה 
לבירור פרטים נוספים בנושא יצירות האמנות והאירוע אפשר ליצור קשר עם האוצרות

cc_bit_logo.png
bottom of page